Algemene verkoopsvoorwaarden

1.

Onze facturen zijn steeds bij ontvangst contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.

2.

Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingsboeten aan.

3.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij het recht het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met een minimum van 35 Eur.

4.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

5.

Eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en het onvervreemdbare bezit van de verkoper tot aan de voldoening van alle vorderingen, zelfs in geval van een faillissement, gerechtelijk akkoord of beslag.

6.

De klachten moeten ons onmiddellijk en schriftelijk gericht worden en dit ten laatste binnen de 8 dagen van de ontvangst van de goederen.

7.

Bij eventuele geschillen zij uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Let's Talk

Onze oplossingen hebben een positieve impact op de veiligheid van uw werknemers, maar evengoed op de efficiëntie en continuïteit van heel uw organisatie. Dit alles maakt dat preventie meer dan ooit een duurzame investering is in een gezond businessmodel.

Phone Created with Sketch.
+32 3 652 05 00
Mail Created with Sketch.
info@arivic.com
Cart Created with Sketch.
shop.arivic.com
Map Created with Sketch.
Melkerijstraat 38, 2900 Schoten
Antwerp, Belgium