Staging lanes

Maatwerk opvangvloer specifiek voor onderkuiping staging lanes

Volgend project geeft perfect weer hoe we liefst te werk gaan met onze klanten. Enkele maanden geleden kregen we volgende probleemstelling voorgelegd door een industrieel bedrijf met de vraag of Arivic hiervoor een geschikte oplossing had.

“Uit interne inspecties en audits bleek dat de tijdelijke opslag op de staging lanes bij het vullen of uitladen van containers voor heel wat risico’s zorgden. VLAREM is niet helemaal duidelijk wat betreft de voorschriften bij ‘tijdelijke’ opslag van gevaarlijke vloeistoffen.

Hoe interpreteren zij het woord ‘tijdelijk’?
Bedoelen ze 1 uur of 1 dag alvorens de vloeistoffen in en uit de magazijnrekken (die wel zijn ingekuipt) te worden gehaald?
Wat is jullie advies?”

Maatwerk lekbakken in metaal

STAP 1: Luisteren en begrijpen hoe er gewerkt wordt
Na verschillende bezichtigingen en gesprekken met het magazijn-personeel, hebben we een goed beeld weten vormen om een mogelijke oplossing aan te bieden. Belangrijk is dat deze ook intern gedragen zal worden. Het ontwerp werd gemaakt in functie van typische variabelen eigen aan de activiteit van het betrekkelijke bedrijf. Volgende specificaties werden onderzocht: afstand tov volgende staging lane, draaicirkel heftrucks, maximale belasting roosters, maximaal hoogteverschil/hellingsgraad bij oprijden platform, …

STAP 2: Concept uitwerken, testen, optimaliseren
Het eerste concept bewees meteen dat we in de goede richting zaten. De extreme belasting heeft duidelijk gemaakt dat er enkele structurele aanpassingen dienden te worden doorgevoerd, dit om de levensduur te garanderen op lange termijn.

STAP 3: Plaatsing en oplevering
De aangepaste versies van de vloerelementen werden op 1 dag geplaatst om het verlies van de beschikbare ruimte tot het minimum te beperken. Tevens hebben we absorptiemateriaal in de lekbakken gelegd om de opkuis bij spills veel efficiënter en goedkoper te laten gebeuren.

Let's Talk

Onze oplossingen hebben een positieve impact op de veiligheid van uw werknemers, maar evengoed op de efficiëntie en continuïteit van heel uw organisatie. Dit alles maakt dat preventie meer dan ooit een duurzame investering is in een gezond businessmodel.

Phone Created with Sketch.
+32 3 652 05 00
Mail Created with Sketch.
info@arivic.com
Cart Created with Sketch.
shop.arivic.com
Map Created with Sketch.
Melkerijstraat 38, 2900 Schoten
Antwerp, Belgium
Contact