Spill Prevention

Voorkom de mogelijke gevolgen en gevaren van een spill.

 Voorkomen is vaak GOEDKOPER dan genezen.

De internationale regel- en wetgevingen worden steeds strenger enerzijds, maar ook onze maatschappij wordt steeds kritischer tegenover bedrijven die het milieu verontreinigen anderzijds. Deze mix zorgt ervoor dat het voor bedrijven onmogelijk is geworden om niet up-to-date te zijn met de huidige trends in Spill Prevention en Spill Control.

Het preventief gebruiken van onze materialen en slimme toepassingen zal uw bedrijf en uw mensen beschermen tegen allerhande economische en ecologische schade. Deze schade kan opgelopen worden indien (in sommige gevallen) onvermijdelijke vervuilingen niet efficiënt werden ingedijkt en ook verdere calamiteiten daardoor niet konden worden vermeden. 

Arivic staat klaar om uw bedrijf en uw mensen te ondersteunen in het uitwerken van een daadkrachtig en efficiënt actieplan om toekomstige calamiteiten te vermijden en snel op te ruimen met een zo min mogelijk schade aan bedrijf en natuur als gevolg.

 

Meer weten over onze producten?

OFFERTE


Voordelen

  • Risico op imagoschade verminderen en inkomsten beschermen
  • Arbeidsongevallen verminderen
  • Buitensporige kosten beperken en zelfs vermijden
  • Verzekeringspremies verlagen
  • Ecologische voetafdruk beperken

Sectoren

  • Petrochemie
  • Havens en haven-gebonden industrie
  • Chemische bedrijven
  • Overheid
  • Productie-units