Spill Kit

Spill kits blijken vaak essentieel als eerste reactie op een calamiteit. 
Het voorzien van een spill kit op strategische plaatsen waar de kans op spills het grootst is, vergroot uw reactiesnelheid aanzienlijk. 

Spill kits zijn meestal maatwerk als we spreken over de inhoud: afhankelijk van de locatie kan deze gevuld worden met sorbents, veiligheidsmateriaal, rioolafdichters, afvalzakken of andere specifieke zaken.
Veel van onze klanten bepalen mee de inhoud en zelfs de afmeting van hun speciefieke spill kit.

Afhankelijk van de mogelijke grootte van een spill zal de opnamecapaciteit van een spill kit dienen berekend te worden. Arivic bekijkt samen met u steeds de mogelijke scenario’s alvorens een gericht voorstel uit te werken.


Voordelen

  • Permanent aanwezig op ‘spill-gevoelige’ plekken 
  • Steeds een minimum aan tools aanwezig om risico-situaties de baas te blijven
  • Uniforme manier van werken doorheen het bedrijf
  • Verplaatsbaar indien nodig
  • Inhoud zelf te bepalen 

Uitvoering

  • MOBIEL: deze kleine spill kits worden gebruikt in (werf)voertuigen, trucks, kranen, …
  • BOX : deze spill kits worden vooral gebruikt in de industrie op de werkvloer, binnenvaart, …
  • OPA90 : specifiek voor scheepvaart die olie vervoeren in Amerikaanse territoriale wateren

Arivic spill kits