Crisis management

Tijdens crisissituaties heeft elk bedrijf een efficiënt veiligheidsplan nodig.

De voorbije 25 jaar zijn er heel wat positieve evoluties geweest op het vlak van veiligheid in en rond onze bedrijven. Toch merken we dat er nog heel wat werk te verrichten valt in het brengen van de nodige awareness omtrent milieuproblematiek en zijn onlosmakelijke economische gevolgen. In veel gevallen gaat het er niet over of, maar eerder wanneer er een spill komt.

Bereid u voor op het ergste

Op deze momenten is het belangrijk dat er een draaiboek klaarligt met alle mogelijke stappen die moeten genomen worden. Terugvallen op een methodiek om consequent en kordaat op te treden, zal essentieel blijken in het verdere verloop en bestrijding van de spill/calamiteit.

Audit ter plaatse

Soms is het niet altijd duidelijk om te weten waar de risico’s juist liggen. Arivic is er in gespecialiseerd om deze risico’s te herkennen, duidelijk in kaart te brengen en efficiënte oplossing aan te reiken. Contacteer ons voor een spill management audit.

Het geheim van crisismanagement is niet goed versus slecht, maar het is ervoor zorgen dat het slechte niet nog erger wordt.

Nancy Adriaenssens - Managing Director Arivic

Let's Talk

Onze oplossingen hebben een positieve impact op de veiligheid van uw werknemers, maar evengoed op de efficiëntie en continuïteit van heel uw organisatie. Dit alles maakt dat preventie meer dan ooit een duurzame investering is in een gezond businessmodel.

Phone Created with Sketch.
+32 3 652 05 00
Mail Created with Sketch.
info@arivic.com
Cart Created with Sketch.
shop.arivic.com
Map Created with Sketch.
Melkerijstraat 38, 2900 Schoten
Antwerp, Belgium