Privacy

Arivic BVBA respecteert uw privacy.

Gegevens die door uw bezoek aan deze site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van deze website te verbeteren.
Indien u persoonlijke gegevens invult via deze website, nemen wij die enkel op om u te informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Arivic contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is voor zover dit relevant is.
Bijkomende inlichtingen : Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer.

De informatie die Arivic via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht.