Crisis Management

Tijdens crisissituaties heeft elk bedrijf een efficiënt veiligheidsplan nodig.

Het geheim van crisis management is niet goed vs slecht, het is ervoor zorgen dat het slechte niet nog erger wordt.

De voorbije 20 jaar zijn er heel wat positieve evoluties geweest op het vlak van veiligheid in en rond onze bedrijven. Toch merken we dat er nog heel wat werk te verrichten valt in het brengen van de nodige awareness omtrent milieuproblematiek en zijn onlosmakelijke economische gevolgen. In veel gevallen gaat het er niet over of maar eerder wanneer er een spill komt. 

U bent in beide gevallen maar best voorbereid op het ergste !
Op deze momenten is het belangrijk dat er een draaiboek klaarligt met alle mogelijke stappen die moeten genomen worden. Terugvallen op een methodiek om consequent en kordaat op te treden zal essentieel blijken in het verdere verloop en bestrijding van de spill/ramp.

 

Meer info over onze producten?

OFFERTE


Voordelen

  • Risico op imagoschade verminderen en inkomsten beschermen
  • Buitensporige kosten beperken en zelfs vermijden
  • Veiligheid van uw mensen garanderen, ook tijdens crisis situaties
  • Vermijden van torenhoge milieuboetes en/of saneringsfacturen

Sectoren

  • Petrochemie
  • Havens en haven-gebonden industrie
  • Chemische bedrijven
  • Overheid
  • Productie-units