KLIMAATTOP GLASGOW: OOK ARIVIC DRAAGT HAAR STEENTJE BIJ

De klimaattop in Glasgow is afgerond. Staatshoofden en regeringsleiders uit een kleine 200-tal landen bereikten afgelopen zaterdag een akkoord over een slotverklaring. Daarin wordt onder meer een vermindering van het gebruik van steenkool overeengekomen.

Klimaatopwarming tegengaan is een belangrijke stap, maar een duurzaam behoud van ecosystemen en biodiversiteit zijn minstens even belangrijk voor de toekomst van onze planeet.

Water- en bodemverontreiniging: een schadelijk en toenemend probleem

Op veel plaatsen zitten in de bodem of in het water vervuilende stoffen. Meestal op plekken waar vroeger fabrieken of tankstations stonden, en landbouwgronden waar slecht afbreekbare – inmiddels verboden – bestrijdingsmiddelen werden gebruikt. Ook bij aanvaringen of andere ongevallen op waterwegen, komen dikwijls grote hoeveelheden olie in het water terecht.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en milieu

Bodemverontreiniging was afgelopen maanden een hot topic binnen de nationale media. Logisch, want grond- en waterverontreiniging kunnen onherroepelijke schade aanrichten aan de leefomgeving.  Wanneer er kans is op het lekken van oliën en/of chemicaliën, moet een organisatie haar verantwoordelijkheid nemen. Zowel ten opzichte van de mensen als tegenover het milieu.

Uitgaan van het worst-case scenario

Bij Arivic zijn we gespecialiseerd in spill management. We zijn actief op water en land en helpen bedrijven om noodsituaties te voorkomen en/of te controleren. Preventie blijft op lange termijn de meest doeltreffende en goedkoopste manier om te zorgen voor een gezonde bodem en proper water.

Om calamiteiten te verhinderen is het belangrijk om steeds over de juiste middelen te beschikken én om deze correct te hanteren. Daarnaast is het een goede oefening om uit te gaan van het meest slechte scenario en hiervoor een rampenplan op te stellen.

Wij zijn alvast trots dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan het behoud van een gezond leefklimaat.

Arivic, Protecting you & the Environment.

Let's Talk

Onze oplossingen hebben een positieve impact op de veiligheid van uw werknemers, maar evengoed op de efficiëntie en continuïteit van heel uw organisatie. Dit alles maakt dat preventie meer dan ooit een duurzame investering is in een gezond businessmodel.

Phone Created with Sketch.
+32 3 652 05 00
Mail Created with Sketch.
info@arivic.com
Cart Created with Sketch.
shop.arivic.com
Map Created with Sketch.
Melkerijstraat 38, 2900 Schoten
Antwerp, Belgium