Arivic geeft vorming op maat in Waals-Brabant

In november hebben we in Waals-Brabant theoretische en praktijkopleidingen gegeven over het gebruik van absorptiemiddelen en andere interventiematerialen bij accidentele watervervuiling. Dit deden we aan personen uit 24 gemeenten van de regio Dyle-Gette, waaronder arbeidsdiensten, milieudiensten, civiele bescherming, politieagenten, brandweerlui, beheerders van waterlopen, plaatselijke verenigingen en ambtenaren. In totaal waren er meer dan 120 deelnemers, verspreid over verschillende dagen. Het doel was om gemeenten te helpen een optimale follow-up uit te voeren na de interventie van de noodhulpzone.

Waterverontreiniging in het Scheldegebied

Het Scheldegebied bestaat uit zo’n 1000 km waterlopen. Niet onlogisch dat er aandacht besteed wordt aan preventie en bestrijding van watervervuiling. In de betrokken regio vindt minstens één gekende verontreiniging per week plaats. De overstromingen van afgelopen zomer hebben ook gevolgen gehad op vlak van verontreiniging aangezien er heel wat (al dan niet schadelijke) zaken in beken en rivieren terecht zijn gekomen. Daarnaast zijn er omwille van corona – en de bijhorende lockdowns – meer mensen gaan wandelen. Hierdoor wordt pollutie vaker opgemerkt en ook effectief gemeld.

Demonstratie op het terrein

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan degenen die op het terrein werkzaam zijn, demonstreerden we ter plekke onder andere het gebruik van oliekeerschermen, absorberende slangen en biologisch afbreekbaar product. Daarnaast deelden we onze expertise en handige tips & tricks waaronder:

  • Tracht de bron en de oorzaak van vervuiling te lokaliseren en te elimineren
  • Maak een inschatting van hoe snel het water stroomt (m.a.w. dus ook van hoe snel vervuiling zich verplaatst)
  • Zoek een makkelijk bereikbare plaats om de absorptiematerialen in te zetten (idealiter ook een plek waar je slangen/schermen kan bevestigen)
  • Noteer deze plekken zodat je een overzicht hebt voor opvolging en opruiming van materiaal
  • Kennis over gebruik van producten en het plaatsen ervan heeft invloed op het controleren en bestrijden van de vervuiling. Ook de volgorde waarin middelen worden inzet, is van belang. In de eerste fase plaats je een oliekeerscherm, vervolgens positioneer je de absorptiematerialen en in de eindfase en na verwijdering van die absorberende materialen, kan een biologisch afbreekbaar product ingezet worden zoals Bioversal.
  • Neem de stijging of daling van het waterpeil in acht bij het monteren van materiaal
  • Voorkom veelgemaakte fouten zoals: oliekeerschermen of absorberende slangen niet vastmaken of net te strak spannen, geen opvolging en controle van het materiaal op bijvoorbeeld verzadiging, geen gebruik maken van een zeildoek op de oever om verzadigde materialen tijdelijk op te plaatsen waardoor er secundaire vervuiling optreedt, …

Alle deelnemende gemeenten ontvingen via Arivic een handige spill kit rekening houdend met de variabele breedte van de waterloop, het gemak van vervoer en behandeling (kruiwagen, auto, gewicht, waterdichtheid, enz.).

Meer dan twee decennia aan expertise

Al meer dan 26 jaar reikt Arivic oplossingen aan wanneer men te maken heeft met olie- en chemicaliënlekken op water en op land. We delen dus maar al te graag onze expertise om nefaste gevolgen te beperken of te vermijden.

Overstromingen verhelpen kunnen we jammer genoeg niet, maar we zijn tevreden dat we op deze manier toch ons steentje kunnen bijdragen om mens en milieu beter te beschermen.

Let's Talk

Onze oplossingen hebben een positieve impact op de veiligheid van uw werknemers, maar evengoed op de efficiëntie en continuïteit van heel uw organisatie. Dit alles maakt dat preventie meer dan ooit een duurzame investering is in een gezond businessmodel.

Phone Created with Sketch.
+32 3 652 05 00
Mail Created with Sketch.
info@arivic.com
Cart Created with Sketch.
shop.arivic.com
Map Created with Sketch.
Melkerijstraat 38, 2900 Schoten
Antwerp, Belgium