Sanering Lobroekdok

Indijken en absorptie van de vrijkomende olievervuiling bij het baggeren en bergen van scheepswrakken

Een van onze recente projecten is de sanering van het Lobroekdok in Antwerpen, vlakbij het Sportpaleis.

Het project kadert in de voorbereidende werken voor de komst van de Oosterweelverbinding: in de toekomst wordt het huidige viaduct vervangen door een tunnel die via het Lobroekdok loopt. Tijdens 6 baggercampagnes van zo’n 2 weken verwijderde het team van Aertssen er maar liefst 220.000 m³ verontreinigd slib en gestort afval. Tijdens de werken werden ook 17 – al dan niet volledig gezonken – scheepswrakken geborgen. Zij werden naar een sloopwerf in Hoboken afgevoerd.

Risicoanalyse stuurde aan op oliekeerschermen

Onze grondige risicoanalyse maakte al snel duidelijk dat er tijdens de sanering en de berging veel historische olievervuiling zou vrijkomen. Om de verspreiding van de olie op het wateroppervlak tegen te gaan en de clean-up efficiënt te laten verlopen, plaatsten we een interventie oliekeerscherm. Dankzij de beschermingsgordel van meer dan 300 meter verkleinden we de risico-oppervlakte en beschermden we het aanpalende Albertkanaal doordat de vaargeul werd afgesloten.

Na de werken kon de olievervuiling makkelijk verwijderd worden met onze absorptiematerialen en cleaningproducten.

Voordelen

Naast oliekeerschermen werd er evenzeer polypropyleen absorptiemateriaal geleverd om de vrijgekomen olie en brandstoffen uit de scheepswrakken daadwerkelijk op te nemen.

 

  • Preventief indijken van mogelijke spills na berging
  • Geen risico op het afdrijven van vrijgekomen brandstoffen naar het nabijgelegen Albertkanaal
  • Geen imagoschade dankzij preventieve mindset
  • Geen gevolgschade en volledige controle over de werven

Let's Talk

Onze oplossingen hebben een positieve impact op de veiligheid van uw werknemers, maar evengoed op de efficiëntie en continuïteit van heel uw organisatie. Dit alles maakt dat preventie meer dan ooit een duurzame investering is in een gezond businessmodel.

Phone Created with Sketch.
+32 3 652 05 00
Mail Created with Sketch.
info@arivic.com
Cart Created with Sketch.
shop.arivic.com
Map Created with Sketch.
Melkerijstraat 38, 2900 Schoten
Antwerp, Belgium