Een spill audit als eerste stap

Uw eerste stap richting spill management? De risico’s in kaart brengen.

Waarom een audit?

U wil natuurlijk te allen tijde de controle over uw bedrijf behouden. Daarom is het van essentieel belang dat u de risico’s van eventuele vervuilingen in kaart brengt. Wij presenteren u een gedetailleerd rapport met tastbare oplossingen op maat van uw bedrijf, zowel inzake spill preventie als spill controle.

 

Wat is het verschil tussen spill preventie en spill controle?

Het is belangrijk om zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen, die een mogelijke vervuiling onmiddellijk opvangen of indijken, zodat ze niet in contact komt met water of land en zich ook niet kan verspreiden. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn lekbakken, opvangvloeren, absorptiemateriaal onder lekkende machines of permanente oliekeerschermen. Stuk voor stuk oplossingen die u in staat stellen om snel te reageren op mogelijke problemen en die buitensporige clean-upkosten vermijden.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om alle lekken en vervuilingen preventief te behandelen. Denk maar aan blokkades van het wegverkeer of van een vaargeul. In dergelijke gevallen moet er aan spill controle gedaan worden. Dan komt het erop neer om daadkrachtig op te treden en de schadelijke gevolgen zo klein mogelijk te houden. Om in crisismomenten de controle te behouden over de situatie, hebt u de juiste tools nodig en moet u weten hoe u die correct gebruikt.

Contacteer ons voor een spill audit van uw bedrijf.

 

Onze expertise op maat van uw bedrijf

Wie hulp nodig heeft, vindt in Arivic een ervaren partner met de juiste oplossingen en een uniek aanspreekpunt in het bestrijden en coördineren van calamiteiten. We weten uit ervaring dat elke situatie anders is en een specifieke en persoonlijke aanpak vraagt. Bij Arivic adviseren we u en geven we u duidelijke richtlijnen.

Met oplossingen op maat van uw bedrijf zorgen we ervoor dat u gefundeerde en verantwoorde beslissingen kunt nemen. Op basis van onze 25 jarige ervaring in het bestrijden van schadelijke lekken en verontreiniging, hebben we een uitgekiende productmix van kwaliteitsoplossingen uitgewerkt. Bovendien kunnen we terugvallen op een uitgebreide en direct aanspreekbare voorraad, want we weten dat het soms snel moet gaan.

Investeer in uw veiligheid

De voorbije 25 jaar is er heel wat veranderd op het vlak van milieu. Zowel overheden als bedrijven zijn zich meer dan ooit bewust van de schadelijke gevolgen van verontreiniging voor de mens en de natuur, maar ook voor onze economie.

De meeste van onze klanten hebben ondertussen begrepen dat een duurzame en preventieve aanpak meer dan ooit de juiste keuze is. Het is bovendien een investering die ze meer dan terugverdienen op korte en lange termijn.

Let's Talk

Onze oplossingen hebben een positieve impact op de veiligheid van uw werknemers, maar evengoed op de efficiëntie en continuïteit van heel uw organisatie. Dit alles maakt dat preventie meer dan ooit een duurzame investering is in een gezond businessmodel.

Phone Created with Sketch.
+32 3 652 05 00
Mail Created with Sketch.
info@arivic.com
Cart Created with Sketch.
shop.arivic.com
Map Created with Sketch.
Melkerijstraat 38, 2900 Schoten
Antwerp, Belgium